discalculieV5


Dyscalculie

Dyscalculie is een rekenstoornis, waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met het aanleren en het vlot en nauwkeurig ophalen en toepassen van rekenkennis. Bij een kind met dyscalculie gaat het rekenen veel moeizamer dan op grond van zijn/haar totale intelligentie verwacht mag worden. Dat wil zeggen: de rekenachterstand komt niet overeen met het vermogen tot leren op andere gebieden, zoals lezen.


Dyscalculie kan ook een invloed kan hebben bij andere vakken : economie/boekhouden (berekeningen uitvoeren, cijfers correct en op de juiste plaats noteren, …), statistiek (inzicht en berekeningen), aardrijkskunde (interpretatie van kaarten, breedte- en lengtegraad, schaal berekening), wetenschappen en technologische opvoeding (formules en berekeningen, labo-experimenten uitvoeren), technisch tekenen (inzicht in de figuur, correct meten en nauwkeurig werken), muziek (noten lezen, maat en toon houden, ..). 

Enkele feiten:
• Dyscalculie komt voor bij ongeveer 2-4% van alle kinderen.
• Dyscalculie komt zowel bij jongens als bij meisjes voor.
• Bij dyscalculie speelt erfelijkheid een grote rol.
• De comorbiditeit bij dyscalculie is hoog. Dat wil zeggen dat er naast dyscalculie ook vaak sprake is van een andere stoornis, zoals een taalstoornis, een geheugenstoornis, een rijpingsstoornis, een aandachtsstoornis of een visueel-ruimtelijke stoornis. Concrete voorbeelden hiervan zijn dyslexie en ADHD.
• Uit onderzoek blijkt dat er een duidelijke samenhang is tussen dyscalculie en dyslexie.
• Dyscalculie komt ongeveer even vaak voor als dyslexie. Het is belangrijk om dyscalculie vroeg te signaleren. Hoe eerder een kind passend onderwijs krijgt, hoe beter het zich kan ontwikkelen. Dit kan de ernst van de problemen verminderen en ervoor zorgen dat het kind beter functioneert in de klas. 

Dyscalculie kan problemen veroorzaken in het dagelijkse leven zoals bij het schatten van tijd en afstand, bij het omgaan met geld (controleren van wisselgeld, budgetteren en plannen van uitgaven), en bij het meten en wegen. Laten we de positieve kant niet vergeten. Kinderen met dyscalculie hebben hun eigen talenten. Vaak zijn deze kinderen creatief en artistiek. Ze kunnen erg vernieuwend zijn. Sommigen blinken juist uit in sport. Het is belangrijk om te letten op de talenten van het kind en een school of beroep te kiezen wat bij het kind past.

Logopedist voor leerproblemen

Praktisch

Als er besloten wordt om therapie op te starten, worden alle praktische zaken verder toegelicht en besproken. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie worden dan afgesproken.

Behandelsessies duren een half uur of een uur.

De totale duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de aard van de stoornis en de gemaakte vooruitgang.

De behandelingen gaan door in de praktijk of via telelogopedie. Op aanvraag zijn behandelingen op school en huisbezoeken mogelijk. 

Getuigenis

Patienten aan het woord.

Wat is dyscalculie? Hoe herken je het? Hoe kan je ermee omgaan? Een getuigenis van Esthée over haar herinneringen, valkuilen en tips voor iedereen die in aanraking komt met Dyscalculie. 

Alle podcast afleveringen
Logopedist voor stotteren
Coördinator logopedie
Logopediste
Logopedist voor taalproblemen

Logopediste


Logopediste Sleidinge Margot

Logopediste


Logopedist voor taalproblemen

Wij hebben een leuk patiëntenbestand ter beschikking.

herfstkamp sociale vaardigheden sleidinge

ZOMERKAMP - Groeikriebels

Voor kinderen van het 2de t.e.m. 4de leerjaar.
Zomervakantie 2023

Logopedist voor stemproblemen

Naam

Logopediste

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel