tekst


Dyslexie & Dysorthografie

Dyslexie / dysorthografie is een stoornis waarbij het kind een hardnekkig probleem heeft met technisch lezen en met spelling. Deze stoornis belemmert het vlot leren lezen en kan ook het begrijpend lezen belemmeren. De meeste kinderen met dyslexie leren uiteindelijk wel lezen, maar blijven trager lezen. Ze moeten er meer energie in steken en zijn sneller afgeleid dan de gemiddelde lezer. Dat gaat vaak ten koste van het begrip van wat gelezen is.

Bij een kind met dyslexie gaat het lezen en spellen veel moeizamer dan op grond van zijn/haar intelligentie verwacht mag worden. Kinderen met dyslexie gaan ondanks veel en gericht oefenen (bijna) niet vooruit.

Naar schatting heeft 20% van de basisschoolleerlingen leerproblemen. Hiervan heeft 10% leesproblemen. 5% zou dyslectisch zijn. Dit wil dus zeggen dat in elke klas van de lagere school een kind met dyslexie zit. In 95% van de gevallen komt dyslexie samen voor met dysorthografie, problemen met het spellen.

Dyslexie is niet bij elk kind hetzelfde. Het kan variëren in ernst en bijkomende stoornissen. Sommige leerlingen hebben moeite met hardop lezen, maar kunnen vrij probleemloos eenvoudige teksten stillezen en begrijpen. Andere leerlingen kunnen leesproblemen goed compenseren, maar hebben grote moeite met de spelling. 

Enkele feiten :
• Dyslexie komt voor bij ongeveer 5% van alle kinderen.
• Drie keer zoveel jongens als meisjes hebben dyslexie.
• Bij dyslexie speelt erfelijkheid een grote rol. 


Het is van groot belang om dyslexie vroeg te signaleren. Hoe eerder het kind passend onderwijs krijgt, hoe eerder een goede basis gelegd wordt. Dit kan de ernst van de problemen verminderen en ervoor zorgen dat het kind beter functioneert in de klas.

Er zijn natuurlijk ook een heleboel positieve kenmerken:
• Het zijn creatieve, beeldende of logische denkers.
• Ze kunnen vaak goed het overzicht bewaren. Ze blijven niet hangen in details, maar hechten juist aan het totaalplaatje in hun hoofd.
• Kinderen met dyslexie nemen informatie veel beter op. Als het kind nieuwe kennis heeft verworven, blijft dat ook veel beter hangen.
• Men is heel praktisch ingesteld.

Dyslexie is niet te genezen. Behandelingen en therapieën kunnen het probleem niet voor 100% oplossen, maar ze kunnen wel helpen in het leren omgaan met dyslexie. Een goede behandelmethode sluit zoveel mogelijk aan bij het kind.

Daarom is het goed om de volgende vragen te stellen:
• Wat zijn de sterke kanten van het kind?
• Wat motiveert het kind?
• Welke middelen passen bij het kind? (computers etc.)

Logopedist voor leerproblemen
Praktisch

Als er besloten wordt om therapie op te starten, worden alle praktische zaken verder toegelicht en besproken. Tijdstip, plaats en frequentie van de therapie worden dan afgesproken.

Behandelsessies duren een half uur of een uur.

De totale duur en frequentie van de behandeling is afhankelijk van de aard van de stoornis en de gemaakte vooruitgang.

De behandelingen gaan door in de praktijk of via telelogopedie. Op aanvraag zijn behandelingen op school en huisbezoeken mogelijk. 

Getuigenis

Patienten aan het woord.

Een inspirerende babbel met Jana over haar ervaringen, valkuilen en het aanvaarden. Ze vertelt over hoe dyslexie nog een rol speelt in haar huidige job en studies en geeft handige tips vanuit haar eigen beleving.

Alle podcast afleveringen
Logopedist voor stotteren
Coördinator logopedie
Logopediste
Logopedist voor taalproblemen

Logopediste


Logopediste Sleidinge Margot

Logopediste


Logopedist voor taalproblemen

Wij hebben een leuk patiëntenbestand ter beschikking.

herfstkamp sociale vaardigheden sleidinge

ZOMERKAMP - Groeikriebels

Voor kinderen van het 2de t.e.m. 4de leerjaar.
Zomervakantie 2023

Logopedist voor stemproblemen

Luna Van Renterghem

Logopediste

Telefoon (Algemeen)

+32 474 86 51 37

Multidisciplinaire praktijk

Zwaantje 36 9940 Sleidinge (Evergem)

Logopediepraktijk

Onderdale 7 9910 Ursel